Dostawa aparatu USG do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na “Dostawę aparatu USG do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 11.10.2018 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 – parametry techniczne
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – projekt umowy
Wyjaśnienie SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Możesz również polubić…

Skip to content