Najnowsze informacje

Logo Szpitala

Zapraszamy na badania kwalifikacyjne do Poradni Medycyny Pracy.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza na badania w Poradni Medycyny Pracy. Poradnia mieści się przy ul. Białówny 11 w Białymstoku (I piętro; centrum Białegostoku; w budynku gdzie mieści się Poradnia Ortopedyczna i Chirurgiczna). Poradnia Medycyny Pracy dysponuje nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną kadrą oraz zapewnia krótkie terminy wykonania badania. Więcej informacji o rodzaju wykonywanych badań znajdą państwo pod adresem: www.szpitalpck.pl/poradnia-medycyny-pracy lub numerem telefonu: 85 74 22 264.

strzykawka

Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza.Termin składania ofert: 26.09.2023 r. do godz. 10:00

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy internistów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku pilnie zatrudni lekarzy internistów do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz na Oddziale Geriatrii. Propozycja pracy dotyczy także lekarzy o specjalizacjach w innych dziedzinach oraz lekarzy po skończonym stażu dyplomowym bez specjalizacji. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 lub z Beatą Grygorczuk tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl

lekarz

Praca dla lekarzy medycyny pracy

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza lekarzy posiadających specjalizację  z  medycyny pracy lub innej dziedziny bądź będących w trakcie specjalizacji, uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1966r. (z późn. zmianami) w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy do pracy w Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Szczegóły dotyczące zatrudnienia m.in. rodzaj i forma umowy, wymiar czasu pracy oraz termin podjęcia współpracy – do uzgodnienia podczas spotkania lub rozmowy....

Dostosowanie pomieszczeń szpitala

Kontrola stanu technicznego budynku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego okresową kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego (5-letni). Termin składania ofert: 07.07.2023 r. do godz. 11:00

odczynniki

Zakup odczynników

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na zakup odczynników. Termin składania ofert: 04.07.2023 r. do godz. 12:00

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana dr n. med. Waldemara Nowaka, wieloletniego Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składa Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Skip to content