Najnowsze informacje

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy w poradni rehabilitacji

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu oraz jedną z poniżej wymienionych specjalizacji: – specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub – specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub – specjalizację w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii...

Logo Szpitala

Zapraszamy na badania kwalifikacyjne do Poradni Medycyny Pracy.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza na badania w Poradni Medycyny Pracy. Poradnia mieści się przy ul. Białówny 11 w Białymstoku (I piętro; centrum Białegostoku; w budynku gdzie mieści się Poradnia Ortopedyczna i Chirurgiczna). Poradnia Medycyny Pracy dysponuje nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną kadrą oraz zapewnia krótkie terminy wykonania badania. Więcej informacji o rodzaju wykonywanych badań znajdą państwo pod adresem: www.szpitalpck.pl/poradnia-medycyny-pracy lub numerem telefonu: 85 74 22 264.

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy chirurgów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz lekarzy po 3 latach od otwarcia ww. specjalizacji do pracy w naszej poradni chirurgicznej. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 lub bezpośrednio do Beaty Grygorczuk tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl.

Sprzęt medyczny

Praca dla geriatry i internistów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku pilnie zatrudni geriatrę i/lub lekarzy internistów do pracy na Oddziale Geriatrii. Propozycja pracy dotyczy także lekarzy o specjalizacjach w innych dziedzinach oraz lekarzy po skończonym stażu dyplomowym bez specjalizacji. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Beatą Grygorczuk lub telefonicznie pod nr tel. 504 125 214 lub email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl oraz z Działem Kadr tel. 85 654 57 97.

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy radiologów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy  lekarzy radiologów w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w ramach: – dyżurów zwykłych, realizowanych w dni robocze od godz. 15:00 do godz. 8:00 – dyżurów świątecznych, realizowanych w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do godz. 8:00. Więcej informacji o ofercie pracy oraz warunkach zatrudnienia można uzyskaću Beaty Grygorczuk tel. 504 125 214 (pok. 313) lub w Dziale Kadr tel. 85 654 57 97 (pok. 308).

Skip to content