O nas

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zapewnienia opiekę stacjonarną chorym wymagającym leczenia szpitalnego oraz prowadzi działalność profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną w zakresie chorób wewnętrznych, gastroenterologii, kardiologii i geriatrii. W Szpitalu funkcjonuje także poradnia chirurgiczna.

Działalność Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku prowadzona jest w komórkach organizacyjnych Szpitala, w Pracowni RTG, USG i TK, Laboratorium, Poradniach Rehabilitacji Leczniczej, Poradni Medycyny Pracy oraz w Szkole Rodzenia.

Usługi medyczne świadczone są w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

001_small

Skip to content