Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - Najnowsze informacje

Praca dla pielęgniarek

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni:– pielęgniarki odcinkowe w oddziale chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym oraz w oddziale chorób wewnętrznych i gastroenterologii– pielęgniarkę endoskopową do pracowni endoskopii– pielęgniarkę koordynującą izby przyjęć

Zakup laptopów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na zakup laptopów Termin składania ofert: 15.04.2021 r. do godziny 1200

Nowe zasady korzystania z teleporad lekarskich

Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady? Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz. Kiedy bezpośrednia wizyta Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy: Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru. Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce?...

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza Instytucje Finansowe do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z dnia 05.08.2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342). Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2021r. do godz. 12.00 na adres Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 lub mailowo. (adres e-mail dostępny w pliku Ogłoszenie).

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza Instytucje Finansowe do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z dnia 05.08.2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342). Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2021r. do godz. 12.00 na adres Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 lub mailowo. (adres e-mail dostępny w pliku Ogłoszenie).

Szczepienia grupy „0”

W dniu 4.03.2021 wznowione zostają szczepienia grupy „0” drugą dawką za pomocą szczepionki firmy Pfizer. Od dnia 8.03.2021 ruszają ponownie szczepienia grupy „0” pierwszą dawką, jednak wyłącznie przy użyciu szczepionki firmy AstraZeneca.

Udzielanie świadczeń lekarskich na oddziałach i w izbie przyjęć

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów na oddziale chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, oddziale chorób wewnętrznych i gastroenterologii,  Izbie Przyjęć Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.Termin składania ofert: 29.01.2021 r. do godziny 13:00

Skip to content