Informacje o szpitalu

logo

Zapisy na bezpłatną rehabilitację finansowaną przez Miasto Białystok

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW NA BEZPŁATNĄ REHABILITACJĘ FINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW MIASTA BIAŁYSTOK NA 2023 ROK: Zapisy na 2023r. będą realizowane wyłącznie telefonicznie od dnia 12.12.2022r. do wyczerpania limitu pod następującymi numerami telefonów: 85 742 60 33,791 448 519,  530 612 852 Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem skorzystania z programu jest zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w Białymstoku bądź wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym miasta Białystok jako miejsca płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązujące zasady zapisów – osoba rejestrująca się do programu może zapisać dodatkowo tylko jedną osobę. ZAPRASZAMY

logo

Skuteczna rehabilitacja od zaraz

Zapraszamy do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, w tym masażu ręcznego, wykonywanych w Poradni Rehabilitacyjnej z wieloletnią tradycją przy ulicy Bema 2 w Białymstoku. Zapewniamy specjalistyczne konsultacje, wykonywanie zabiegów przez doświadczonych fizjoterapeutów, krótkie terminy oraz najniższe ceny. W naszej ofercie znajduje się także nowoczesna fala uderzeniowa – najskuteczniejsza metoda leczenia bólu miejscowego narządu ruchu. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 85 7426033.

Telefon życzliwości dla seniora

Dnia 05 grudnia 2022 r. rozpoczęła się realizacja zadania publicznego pn. “Telefon życzliwości dla seniora” finansowanego z budżetu Miasta Białegostoku. Usługa skierowana jest do starszych, samotnych mieszkańców Białegostoku, którzy z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, unieruchomienie w domu czy brak rodziny potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem. Numer 601 477 818 jest dostępny od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 18.00.

Projekt dofinansowania działań Szpitala w ramach RPOWP

Projekt dofinansowania działań Szpitala w ramach RPOWP

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt: „Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”.  17 maja 2021 roku została podpisana umowa w sprawie dotacji pomiędzy Szpitalem reprezentowanym przez Dyrektor Agnieszkę Uszyńską, a Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim. Całkowita wartość projektu to 3.529.000 zł. Wnioskowane dofinansowanie projektu wynosi 2.999.649,43 zł, a wkład własny w kwocie 529.350,01 zł zapewnia Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Projekt jest odpowiedzią na konieczność podjęcia działań, które wpłyną na poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez pandemię. Celem...

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza Instytucje Finansowe do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z dnia 05.08.2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342). Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2021r. do godz. 12.00 na adres Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 lub mailowo. (adres e-mail dostępny w pliku Ogłoszenie).

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza Instytucje Finansowe do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z dnia 05.08.2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342). Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2021r. do godz. 12.00 na adres Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 lub mailowo. (adres e-mail dostępny w pliku Ogłoszenie).

Skip to content