Kategoria: Ogłoszenia

Praca dla pielęgniarki w POZ

Samodzielny Szpital Miejski im PCK zatrudni pielęgniarkę do gabinetu POZ. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: dział kadr – 85 6545797, dział pielęgniarstwa – 85 6545773.

Praca na nowym oddziale geriatrii

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK poszukuje lekarzy oraz pielęgniarki do pracy na nowo tworzonym oddziale geriatrycznym. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: dział kadr – 85 6545797, dział pielęgniarstwa – 85 6545773.

Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Termin składania ofert: 13.08.2021 r. do godz.10:00 w Sekretariacie Szpitala pok. nr 302. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Załączniki do ogłoszenia

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni osobę na stanowisko konserwatora

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni osobę na stanowisko konserwatora urządzeń technicznych z uprawnieniami elektrycznymi (SEP) do wykonywania prac konserwatorskich oraz drobnych prac remontowo-budowlanych. Forma zatrudnienia: umowa o pracę Wymagania: – uprawnienia elektryczne (SEP), – umiejętności  wykonywania drobnych prac remontowo-budowlanych (hydraulika, elektryka, drobne prace remontowo-budowlane, prace malarskie), – dyspozycyjność – prawo jazdy kat. B. Kontakt pod numerem telefonu: 85-65-45-797

Nowe zasady korzystania z teleporad lekarskich

Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady? Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz. Kiedy bezpośrednia wizyta Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy: Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru. Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce?...

Praca dla pielęgniarek

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni:– pielęgniarki odcinkowe w oddziale chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym oraz w oddziale chorób wewnętrznych i gastroenterologii– pielęgniarkę endoskopową do pracowni endoskopii– pielęgniarkę koordynującą izby przyjęć

Szczepienia grupy „0”

W dniu 4.03.2021 wznowione zostają szczepienia grupy „0” drugą dawką za pomocą szczepionki firmy Pfizer. Od dnia 8.03.2021 ruszają ponownie szczepienia grupy „0” pierwszą dawką, jednak wyłącznie przy użyciu szczepionki firmy AstraZeneca.

Skip to content