Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (zespołu wyjazdowego)

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (zespołu wyjazdowego).
Termin składania ofert: 13.08.2020 r. do godziny 10:00 

Możesz również polubić…

Skip to content