Dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 18.11.2013 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – parametry techniczne
Załącznik nr 4 i 4A – oświadczenie
Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6 – projekt umowy
Załącznik nr 7 – oświadczenie

Modyfikacja-SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ

Infornacja o wyborze oferty
Infornacja o wyborze oferty 1

Możesz również polubić…

Skip to content