Oferta na świadczenie serwisu systemu informatycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu systemu informatycznego InfoMedica/AMMS dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Sekretariat Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicz 79, 15-003 Białystok
do dnia 24.02.2017 r. do godziny 1000 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFOMEDICA/AMMS”

Zapytanie ofertowe (.doc)
Oświadczenie Wykonawcy (.doc)
Opis przedmiotu zamówienia (.doc)
Formularz ofertowy (.doc)
Wyjasnienie do zapytania ofertowego (.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content