Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 01-06-2012 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą (*.doc)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze ofert (*.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content