Emil B

cyberbezpieczeństwo

Pozyskanie funduszy z NFZ przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku na podniesienie poziomu Cyberbezpieczeństwa

W ramach wsparcia cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (Zarządzenie nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r.) , Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku pozyskał środki finansowe na zakup urządzeń sieciowych UTM wraz z konsolą centralnego zarządzania, systemu gromadzenia i analizy logów z urządzeń sieciowych, serwerów oraz stacji roboczych, systemu automatycznego wykonywania kopii zapasowych oraz kompleksowego systemu antywirusowego. Przeprowadzony audyt wykazał, że wszystkie inwestycje jakie zostały podjęte przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa zostały wybrane prawidłowo i osiągnięto cel jakim było zmniejszenie poziomu...

unicef logo

Pozyskanie funduszy z UNICEFU przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK w Białymstoku

W związku z przekazaniem środków finansowych z funduszy  UNICEFU w ramach projektu „Uchodźcy w Polsce/Ochrona Dziecka- Odpowiedź na pilne potrzeby dziecka i rodzin uchodźców w Polsce” umowa nr W/UD/DSP/1660/UM/Białystok/2022 w kwocie 250000,00 zł  na rzecz Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku został zakupiony sprzęt i wyposażenie placówki Szkoły Rodzenia. Zostały zakupione fantomy noworodkowe, wanienki, przewijaki, które służą do nauki i pielęgnacji dziecka. Sprzęt rehabilitacyjny, piłki, poduszki, wałki gimnastyczne, chusty tkane są wykorzystywane do ćwiczeń. W celach edukacyjnych zakupiono fantom ciąży, anatomiczny model miednicy żeńskiej wraz z mięśniami, które służą do prezentacji podczas przeprowadzanych zajęć. Zakupiono sprzęt medyczny: wagi, termometry,...

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku szpitala.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace remontowe dwóch pomieszczeń w skład których wchodzi: Obniżenie sufitu z wbudowanym oświetleniem; Likwidacja toalety; Zdemontowanie wentylacji wewnętrznej; Szpachlowanie, wyrównanie, malowanie; Wymiana wykładziny na nową wraz z konserwacją (akrylowaniem); Montaż umywalek w każdym pomieszczeniu, położenie glazury; Doprowadzenie ciągu kanalizacyjnego do I pietra. (Na pierwszym piętrze planowane jest wstawienie toalet wraz z prysznicami); Demontaż ścianek wewnętrznych; Przygotowanie dwóch pomieszczeń z wyjściem na korytarz ogólny; Wymiana drzwi na nowe 3 sztuki. Oferty przyjmujemy do dnia 09/09/2022r. do godziny 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szpitalpck@bialystok.home.pl lub w formie...

radiologia

Praca dla lekarza radiologa.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni lekarza radiologa do Pracowni Diagnostyki Obrazowej w zakresie tomografii komputerowej. Do kontaktu zapraszamy również lekarzy w ostatnim okresie rezydentury. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Kadr (pok. 308) lub pod nr tel. 85 654 57 97.

lekarz

Praca dla lekarza anestezjologa.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, zatrudni lekarza anestezjologa. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr pok. 308 lub pod numerem telefonu: 85-654-57-97.

lekarz

Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Termin składania ofert: 13.08.2021 r. do godz.10:00 w Sekretariacie Szpitala pok. nr 302. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Załączniki do ogłoszenia

Logo Szpitala

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni osobę na stanowisko konserwatora

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni osobę na stanowisko konserwatora urządzeń technicznych z uprawnieniami elektrycznymi (SEP) do wykonywania prac konserwatorskich oraz drobnych prac remontowo-budowlanych. Forma zatrudnienia: umowa o pracę Wymagania: – uprawnienia elektryczne (SEP), – umiejętności  wykonywania drobnych prac remontowo-budowlanych (hydraulika, elektryka, drobne prace remontowo-budowlane, prace malarskie), – dyspozycyjność – prawo jazdy kat. B. Kontakt pod numerem telefonu: 85-65-45-797

Skip to content