Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (zespołu wyjazdowego)

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (zespołu wyjazdowego).
Termin składania ofert: 10.08.2023 r. do godz. 9:00

Możesz również polubić…

Skip to content