Pozyskanie funduszy z NFZ przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku na podniesienie poziomu Cyberbezpieczeństwa

W ramach wsparcia cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (Zarządzenie nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r.) , Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku pozyskał środki finansowe na zakup urządzeń sieciowych UTM wraz z konsolą centralnego zarządzania, systemu gromadzenia i analizy logów z urządzeń sieciowych, serwerów oraz stacji roboczych, systemu automatycznego wykonywania kopii zapasowych oraz kompleksowego systemu antywirusowego.

Przeprowadzony audyt wykazał, że wszystkie inwestycje jakie zostały podjęte przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa zostały wybrane prawidłowo i osiągnięto cel jakim było zmniejszenie poziomu ryzyka zagrożeń cyberbezpieczeństwa.

Możesz również polubić…

Skip to content