Kategoria: Informacje o szpitalu

Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, iż w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 79 z dniem 1 czerwca 2012r. rozpoczął działalność GABINET LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (LEKARZ RODZINNY). Na miejscu oferujemy Pacjentom szeroki zakres badań diagnostycznych, a w uzasadnionych przypadkach konsultacje specjalistyczne – kardiologiczne i gastrologiczne oraz hospitalizacje. Pomoc w wypełnieniu deklaracji otrzymacie Państwo na Izbie Przyjęć Szpitala. Serdecznie Zapraszamy!

Uroczystość obchodów 50-lecia istnienia Szpitala Miejskiego im. PCK

4 kwietnia 2011 roku w Sali Kina Forum odbyła się uroczystość z okazji 50 rocznicy istnienia Szpitala Miejskiego w Białymstoku. Cześć oficjalną rozpoczął Dyrektor Szpitala Krzysztof A. Teodoruk, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił historię Szpitala Miejskiego, następnie nestor lekarzy dr Stanisław Derewońko przybliżył historię pierwszych dni funkcjonowania Szpitala a Pani Olga Boćwińska – długoletnia przełożona pielęgniarek wspominała pracę i problemy średniego personelu medycznego. Po informacjach o historii i współczesnych osiągnięciach szpitala miał miejsce wykład naukowy Pani prof. dr hab. n. med. Anny Bodzenty – Łukaszyk p.t. „Rola i miejsce chorób wewnętrznych we współczesnym systemie opieki zdrowotnej”. Dyrektor Szpitala z...

Uroczyste otwarcie Poradni Kardiologicznej

Poradnia Kardiologiczna przyjmuje pacjentów ze skierowaniem od lekarzy POZ, Izby Przyjęć oraz ze skierowaniami lekarzy szpitalnych po wypisie pacjenta ze szpitala w celu diagnostyki chorób kardiologicznych. Integralną częścią Poradni jest Pracownia Polikardiografii, która zajmuje się wykonywaniem badań w kierunku diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego krwi, bezinwazyjnego badania morfologii serca. Aparatura: 1. Zestaw do prób wysiłkowych ( bieżnia + cykloergometr + komputer z programem badania). 2. Aparat Vivid 7 do wykonywania Echo serca + program komputerowy do opisu Echo 3. Aparat do wykonywania Ekg – szt.2. 19 zestawów do monitorowania EKG 24 – godzinnego i 72 –...

Wręczenie Certfikatu Systemu Zarządzania Jakością

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku pod kierunkiem Dyrektora lek. med. Krzysztofa Aureliusza Teodoruka uzyskał dnia 29 czerwca 2007 r. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001. W tym dniu Szpital dołączył do grona placówek medycznych, w których zasady organizacji pracy regulują normy ISO. Daje to gwarancję świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie oraz zapewnia profesjonalną obsługę. Nasza praca to służba, w centrum której znajduje się Pacjent, jego satysfakcja i zadowolenie, a przede wszystkim wiara i zaufanie. Czujemy się odpowiedzialni za powierzone nam najwyższe wartości – zdrowie i życie. Wręczenie Certyfikatu odbyło...

Skip to content