Autor: Emil B

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”. Termin składania ofert: 15.07.2020 r. do godziny 10:00 Załączniki do ogłoszenia:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni lekarzy na dyżury.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni lekarzy na dyżury poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich na oddziale Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Izbie Przyjęć Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”. Kontakt telefoniczny: 85-65-45-797

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU” Zapytanie ofertoweZałącznik nr 3 projekt umowyZałącznik nr 2 formularz cenowyZałącznik nr 1 formularz ofertowyInformacja o wyborze oferty

Świadczenie usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych”. Termin składania ofert: 16.10.2019 r. do godziny 10:00 Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – projekt umowy Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content