DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO MEDYCZNEGO DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO  IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę azotu ciekłego medycznego. Termin składania ofert: 12.12.2023 r. do godz. 11:00.

Możesz również polubić…

Skip to content