Archiwum miesięczne Marzec 2014

Dostawa odczynników do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę odczynników do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 26.03.2014r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc)
Załącznik nr 3 i 3A – oświadczenie (*.doc)
Załącznik nr 4 – projekt umowy (*.doc)
Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (*.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę i instalację infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 15.04.2014r do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)
Informacja o wniesieniu odwołania (*.doc)
Kopia odwołania (*.pdf)
SIWZ po zmianach z odwołania (*.pdf)  – opublikowano dnia 9.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ (*.pdf) – opublikowano dnia 9.04.2014r.
Sprostowanie (*.pdf) – opublikowano dnia 14.04.2014r
Informacja o wniesieniu odwołania 2 (*.doc) – opublikowano dnia 23.04.2014r.
Kopia odwołania 2 (*.pdf) – opublikowano dnia 23.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2 (*.pdf) – opublikowano dnia 25.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3 (*.pdf) – opublikowano dnia 25.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 4 (*.pdf) – opublikowano dnia 25.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 5 (*.pdf) – opublikowano d...

Czytaj wiecej

Dostawa środków czystości na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej sukcesywnej dostawy środków czystości na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 19.03.2014r. do godziny 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE (*.doc)

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ nr 1 (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ nr 2 (*.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa odczynników do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na: „Dostawę odczynników do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 14.03.2014r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc)
Załącznik nr 3 i 3A – oświadczenie (*.doc)
Załącznik nr 4 – umowa (*.doc)
Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (*.doc)

Unieważnienie postępowania (*.doc)

Czytaj wiecej