Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na “Dostawę i instalację infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 15.04.2014r do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)
Informacja o wniesieniu odwołania (*.doc)
Kopia odwołania (*.pdf)
SIWZ po zmianach z odwołania (*.pdf)  – opublikowano dnia 9.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ (*.pdf) – opublikowano dnia 9.04.2014r.
Sprostowanie (*.pdf) – opublikowano dnia 14.04.2014r
Informacja o wniesieniu odwołania 2 (*.doc) – opublikowano dnia 23.04.2014r.
Kopia odwołania 2 (*.pdf) – opublikowano dnia 23.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2 (*.pdf) – opublikowano dnia 25.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3 (*.pdf) – opublikowano dnia 25.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 4 (*.pdf) – opublikowano dnia 25.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 5 (*.pdf) – opublikowano dnia 06.05.2014r.
SIWZ po zmianach (*.pdf) – opublikowano dnia 06.05.2014r.
Sprostowanie 2 (*.pdf) – opublikowano dnia 8.05.2014r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 6 (*.pdf) – opublikowano dnia 8.05.2014r.

Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content