Dostawa odczynników do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę odczynników do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 26.03.2014r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc)
Załącznik nr 3 i 3A – oświadczenie (*.doc)
Załącznik nr 4 – projekt umowy (*.doc)
Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (*.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content