Wyłonienie Inżyniera Projektu do realizacji zadania pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie”

Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie.

Termin składania ofert: 09-08-2013 godz. 10:00

SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik-nr-4-projekt-umowy
Załącznik nr 5 – wykaz osób
Załącznik nr 6 – wykaz usług

Ogłoszenie o zamówieniu
Wyjasnienie SIWZ

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty

Możesz również polubić…

Skip to content