Dostawa odczynników do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na: “Dostawę odczynników do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 16.12.2014 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (*.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content