Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 27-09-2010 godz. 12.00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Sprostowanie (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Możesz również polubić…

Skip to content