Ogłoszenia

Bezpłatna rehabilitacja finansowana ze środków Miasta Białystok

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW NA BEZPŁATNĄ REHABILITACJĘ FINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW MIASTA BIAŁYSTOK NA 2024 ROK: Zapisy na 2024r. będą realizowane wyłącznie telefonicznie od dnia 04.01.2024r. do wyczerpania limitu pod następującymi numerami telefonów: 85 742 60 33, 791 448 519, 698090727 Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem skorzystania z programu jest zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w Białymstoku bądź wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym miasta Białystok jako miejsca płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązujące zasady zapisów – osoba rejestrująca się do programu może zapisać dodatkowo tylko jedną osobę. ZAPRASZAMY

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy chirurgów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz lekarzy po 3 latach od otwarcia ww. specjalizacji do pracy w naszej poradni chirurgicznej. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 lub bezpośrednio do Beaty Grygorczuk tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl.

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy radiologów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy  lekarzy radiologów w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w ramach: – dyżurów zwykłych, realizowanych w dni robocze od godz. 15:00 do godz. 8:00 – dyżurów świątecznych, realizowanych w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do godz. 8:00. Więcej informacji o ofercie pracy oraz warunkach zatrudnienia można uzyskaću Beaty Grygorczuk tel. 504 125 214 (pok. 313) lub w Dziale Kadr tel. 85 654 57 97 (pok. 308).

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy chirurgów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz lekarzy po 3 latach od otwarcia ww. specjalizacji do pracy w naszej poradni chirurgicznej. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 lub bezpośredniego z Beatą Grygorczuk tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy internistów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku pilnie zatrudni lekarzy internistów do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz na Oddziale Geriatrii. Propozycja pracy dotyczy także lekarzy o specjalizacjach w innych dziedzinach oraz lekarzy po skończonym stażu dyplomowym bez specjalizacji. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 lub z Beatą Grygorczuk tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl

lekarz

Praca dla lekarzy medycyny pracy

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza lekarzy posiadających specjalizację  z  medycyny pracy lub innej dziedziny bądź będących w trakcie specjalizacji, uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1966r. (z późn. zmianami) w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy do pracy w Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Szczegóły dotyczące zatrudnienia m.in. rodzaj i forma umowy, wymiar czasu pracy oraz termin podjęcia współpracy – do uzgodnienia podczas spotkania lub rozmowy....

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana dr n. med. Waldemara Nowaka, wieloletniego Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składa Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

lekarz

Praca dla lekarzy

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku pilnie zatrudni lekarzy internistów do pracy w poradniach specjalistycznych i na oddziałach szpitalnych, w szczególności zapraszamy do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Oddziale Geriatrii. Do współpracy zapraszamy również lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, gastroenterologii, diabetologii, geriatrii, kardiologii, otolaryngologii, chorób płuc, medycyny pracy. Zatrudnimy także lekarzy po skończonym stażu dyplomowym bez specjalizacji. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt z Działem Kadr pod nr tel. 85 654 57 97 lub z Beatą Grygorczuk tel. 504 125 214, e-mail: b.grygorczuk@szpitalpck.pl Prosimy o zamieszczenie w CV...

tomograf komputerowy

Badania TK w krótkim czasie

Samodzielny Szpital Miejski w Białymstoku informuje, że posiada pracownię tomografii komputerowej, która dysponuje nowoczesnym aparatem TK. Zapewniamy Państwu przeprowadzanie badań w komfortowych warunkach również dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej pod opieką profesjonalnego personelu. Czas realizacji badania wraz z opisem jest krótki, a opisy są wykonywane przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy. Pracownia czynna jest w dniach roboczych w godzinach 800 – 1500. Rejestracja dostępna jest pod numerem telefonu 85 67 51 906.

praca dla elektryka

Praca dla konserwatora urządzeń technicznych – elektryka

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku pilnie zatrudni osobę na stanowisko konserwatora urządzeń technicznych z uprawnieniami elektrycznymi (SEP) do wykonywania prac konserwatorskich oraz drobnych prac remontowo-budowlanych. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat). Wymagania: – wykształcenie średnie techniczne o profilu elektrycznym, – doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w placówkach szpitalnych, – uprawnienia elektryczne (SEP) typu E do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,  – umiejętności wykonywania napraw, przeglądów technicznych i remontów urządzeń do 1 kV, – doświadczenie w wykonywaniu drobnych prac remontowo-budowlanych w zakresie infrastruktury elektrycznej, instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, prace...

Skip to content