Informacje o szpitalu

Telefon życzliwości dla seniora

Dnia 05 grudnia 2022 r. rozpoczęła się realizacja zadania publicznego pn. „Telefon życzliwości dla seniora” finansowanego z budżetu Miasta Białegostoku. Usługa skierowana jest do starszych, samotnych mieszkańców Białegostoku, którzy z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, unieruchomienie w domu czy brak rodziny potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem. Numer 601 477 818 jest dostępny od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 18.00.

Projekt dofinansowania działań Szpitala w ramach RPOWP

Projekt dofinansowania działań Szpitala w ramach RPOWP

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt: „Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”.  17 maja 2021 roku została podpisana umowa w sprawie dotacji pomiędzy Szpitalem reprezentowanym przez Dyrektor Agnieszkę Uszyńską, a Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim. Całkowita wartość projektu to 3.529.000 zł. Wnioskowane dofinansowanie projektu wynosi 2.999.649,43 zł, a wkład własny w kwocie 529.350,01 zł zapewnia Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Projekt jest odpowiedzią na konieczność podjęcia działań, które wpłyną na poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez pandemię. Celem...

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza Instytucje Finansowe do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z dnia 05.08.2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342). Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2021r. do godz. 12.00 na adres Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 lub mailowo. (adres e-mail dostępny w pliku Ogłoszenie).

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza Instytucje Finansowe do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z dnia 05.08.2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342). Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2021r. do godz. 12.00 na adres Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 lub mailowo. (adres e-mail dostępny w pliku Ogłoszenie).

covid-19

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników sektora ochrony zdrowia

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku informuje, że jako szpital węzłowy będzie wykonywał szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników sektora ochrony zdrowia. W związku z powyższym prosimy o dostarczenie listy osób oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób, które zadeklarowały chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 do sekretariatu Szpitala do 18.12.2020 roku do godz. 12.00. Informujemy, że NFZ wydłużył termin zgłaszania personelu z innych placówek do 28.12.2020r. W związku z tym prosimy o dostarczenie listy osób oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób, które zadeklarowały chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 do sekretariatu Szpitala do 23.12.2020r....

Skip to content