Najnowsze informacje

Dostawa materiałów opatrunkowych

Dostawa opatrunków specjalistycznych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku konkurs ofert na dostawa opatrunków specjalistycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.Termin składania ofert: 22.03.2024 r. do godz. 11:00

Sprzęt medyczny

Świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się posiadaniem wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. Termin składania ofert: 18.03.2024 r. do godz. 15:00

Skip to content