Roboty budowlane związane z budową stacji uzdatniania wody w istniejących pomieszczeniach technicznych w piwnicy budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 17-10-2012 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – 9 (*.doc)
Projekt umowy (*.doc)
Karta gwarancyjna (*.doc)
Specyfikacja techniczna (*.pdf)
Przedmiar robót (*.pdf)
Rys. rzut piwnic (*.pdf)

Unieważnienie postępowania (*.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content