Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 26-10-2012 godz. 10.00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4a (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ – załącznik (*.pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty 2 (*.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content