Dostawa materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „Dostawę materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 25.05.2017 r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy (.xls)
Załącznik nr 3 – projekt umowy (.doc)
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego (.pdf)

Informacja o wyborze oferty

Czytaj wiecej

Dostawa produktu leczniczego na potrzeby programu badań przesiewowych jelita grubego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „Dostawa produktu leczniczego na potrzeby programu badań przesiewowych jelita grubego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 28.04.2017 r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.xls)

Informacja o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „Sukcesywną dostawę środków czystości na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 20.04.2017 r. do godziny 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.doc)
Załącznik nr 3 – projekt umowy (.doc)

Informacja o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „Dostawę preparatów dezynfekcyjnych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 19.04.2017 r. do godziny 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy (.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenia (.doc)
Załącznik nr 4 – projekt umowy (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Ogłoszenie

Ogłoszenie Kwiecień 2017(.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 30.03.2017 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.doc)
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy (.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (.doc)
Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania(.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)
Wyjaśnienia SIWZ (.doc)
Wyjaśnienia SIWZ 2 (.doc)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.doc)
Info...

Czytaj wiecej

Ocena jakości wody

Ocena obszarowej jakości wody strefy zaopatrzenia podległego wodociągu oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów za rok 2016.

Pobierz plik pdf

Czytaj wiecej

Oferta na świadczenie serwisu systemu informatycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu systemu informatycznego InfoMedica/AMMS dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Sekretariat Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicz 79, 15-003 Białystok
do dnia 24.02.2017 r. do godziny 1000 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFOMEDICA/AMMS”

Zapytanie ofertowe (.doc)
Oświadczenie Wykonawcy (.doc)
Opis przedmiotu zamówienia (.doc)
Formularz ofertowy (.doc)
Wyjasnienie do zapytania ofertowego (.doc)

Czytaj wiecej

Plan zamówień publicznych Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku – 2017 rok

Plan zamówień publicznych Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku – 2017 rok

Plan zamówień publicznych Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku – 2017 rok (.pdf)

 

Czytaj wiecej

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na: „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 05.12.2016 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe (.doc)
Informacja z otwarcia ofert (.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej