Dostawa produktów leczniczych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę produktów leczniczych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Szpitala do dnia 6.10.2015 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.doc)
Załącznik nr 3 – oświadczenia (.doc)
Załącznik nr 4 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 5- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Może Ci się również spodoba

Skip to content