Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na “Dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Szpitala do dnia 23.09.2015 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.doc)
Załacznik nr 3 – parametry techniczne (.doc)
Zalacznik nr 4 – oświadczenie (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content