Dostawa produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na “Dostawę produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 21.06.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy (.xlsx)
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (.doc)
Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)
Wyjaśnienia SIWZ (.doc)
Informacja z otwarcia ofert (.doc)

Informacja o wyborze oferty (.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content