Dostawa produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na: „Dostawa produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 22.01.2018 r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.xlsx)