Dostawa pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi oraz surowców farmaceutycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na “Dostawę pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi oraz surowców farmaceutycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 28.08.2014r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.doc)
Załącznik nr 3 – oświadczenia (.doc)
Załącznik nr 4 – projeklt umowy (.doc)
Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

 

Możesz również polubić…

Skip to content