Dostawa surowców farmaceutycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na “Dostawę surowców farmaceutycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 11.09.2014 godzina 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
SIWZ(.doc)
Zalacznik nr 1 – formularz ofertowy(.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy(.doc)
Zalacznik nr 3 – oswiadczenia(.doc)
Załącznik nr 4 -projekt umowy(.doc)
Zalacznik nr 5- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content