Kategoria Zamówienia publiczne

Dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na: „Dostawę odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 20.12.2017 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie
Załącznik nr 5 – projekt umowy
Załącznik nr 6 – oświadczenie

Czytaj wiecej

Dostawa odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na: „Dostawę odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 19.12.2017 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie
Załącznik nr 5 – projekt umowy
Załącznik nr 6 – oświadczenie
Modyfikacja SIWZ 1
Wyjaśnienie SIWZ 2
Wyjaśnienie SIWZ 3

Czytaj wiecej

Dzierżawa analizatora biochemicznego z dostawą odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dzierżawę analizatora biochemicznego z dostawą odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 15.12.2017 r. do godziny 10:00 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy oraz parametry techniczne
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie
Załącznik nr 5 – projekt umowy
Załącznik nr 6 – oświadczenie
Wyjaśnienie SIWZ
Informacja z otwarcia ofert

Czytaj wiecej

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na: „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 11.12.2017 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Czytaj wiecej

Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z preparatami

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z preparatami”.

Termin składania ofert: 04.12.2017 r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 -parametry techniczne
Załącznik nr 4 – projekt umowy
Wyjaśnienie SIWZ
Informacja o wyborze oferty

Czytaj wiecej

Dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych do myjni automatycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych do myjni automatycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Szpitala do dnia 14.11.2017 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie
Załącznik nr 5 – projekt umowy
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja z otwarcia ofert

Infornacja o wyborze oferty

Czytaj wiecej

Dostawa ambulansu sanitarnego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na: „Dostawę ambulansu sanitarnego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 13.11.2017 r. do godziny 13:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie
Załącznik nr 5 – parametry techniczne
Załącznik nr 6 – oświadczenie
Załącznik nr 7 – projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Infornacja o wyborze oferty

Czytaj wiecej

Dostawa ambulansu sanitarnego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na: „Dostawę ambulansu sanitarnego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 30.10.2017 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie
Załącznik nr 5 – parametry techniczne
Załącznik nr 6 – oświadczenie
Załącznik nr 7 – projekt umowy
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj wiecej

Świadczenie usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych”.

Termin składania ofert: 19.10.2017 r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy(.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy(.doc)

Czytaj wiecej

Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Termin składania ofert: 18.10.2017 r. do godziny 13:00 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Wzór umowy – lekarz
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Czytaj wiecej