Zamówienia publiczne

Dostosowanie pomieszczeń szpitala

Kontrola stanu technicznego budynku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego okresową kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego (5-letni). Termin składania ofert: 07.07.2023 r. do godz. 11:00

odczynniki

Zakup odczynników

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na zakup odczynników. Termin składania ofert: 04.07.2023 r. do godz. 12:00

środki czystości

Zakup środków czystości

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na zakup środków czystości. Termin składania ofert: 16.05.2023 r. do godz. 10:00

Skip to content