Ogłoszenia

lekarz

Oferta pracy dla pielęgniarek / pielęgniarzy

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni:pielęgniarki / pielęgniarzy do pracy na oddziałach szpitalnych Forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy – do uzgodnienia.Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: Zapraszamy do współpracy

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy chirurgów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz lekarzy po 3 latach od otwarcia ww. specjalizacji do pracy w naszej poradni chirurgicznej. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 lub bezpośrednio do Beaty Grygorczuk tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl.

Sprzęt medyczny

Praca dla geriatry i internistów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku pilnie zatrudni geriatrę i/lub lekarzy internistów do pracy na Oddziale Geriatrii. Propozycja pracy dotyczy także lekarzy o specjalizacjach w innych dziedzinach oraz lekarzy po skończonym stażu dyplomowym bez specjalizacji. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Beatą Grygorczuk lub telefonicznie pod nr tel. 504 125 214 lub email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl oraz z Działem Kadr tel. 85 654 57 97.

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy radiologów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy  lekarzy radiologów w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w ramach: – dyżurów zwykłych, realizowanych w dni robocze od godz. 15:00 do godz. 8:00 – dyżurów świątecznych, realizowanych w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do godz. 8:00. Więcej informacji o ofercie pracy oraz warunkach zatrudnienia można uzyskaću Beaty Grygorczuk tel. 504 125 214 (pok. 313) lub w Dziale Kadr tel. 85 654 57 97 (pok. 308).

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy chirurgów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz lekarzy po 3 latach od otwarcia ww. specjalizacji do pracy w naszej poradni chirurgicznej. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 lub bezpośrednio do Beaty Grygorczuk tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl.

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy w poradni rehabilitacji

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu oraz jedną z poniżej wymienionych specjalizacji: – specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub – specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub – specjalizację w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii...

Bezpłatna rehabilitacja finansowana ze środków Miasta Białystok

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW NA BEZPŁATNĄ REHABILITACJĘ FINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW MIASTA BIAŁYSTOK NA 2024 ROK: Zapisy na 2024r. będą realizowane wyłącznie telefonicznie od dnia 04.01.2024r. do wyczerpania limitu pod następującymi numerami telefonów: 85 742 60 33, 791 448 519, 698090727 Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem skorzystania z programu jest zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w Białymstoku bądź wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym miasta Białystok jako miejsca płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązujące zasady zapisów – osoba rejestrująca się do programu może zapisać dodatkowo tylko jedną osobę. ZAPRASZAMY

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy chirurgów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz lekarzy po 3 latach od otwarcia ww. specjalizacji do pracy w naszej poradni chirurgicznej. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 lub bezpośrednio do Beaty Grygorczuk tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl.

Skip to content