Author: Rafał Domalewski

Praca dla lekarzy

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni lekarzy na oddziałach chorób wewnętrznych, poradniach specjalistycznych oraz poradni POZ. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 308 lub pod numerem telefonu 85 6545797.

Dyżury kontraktowe na Oddziale Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz Izbie Przyjęć Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na „Dyżury kontraktowe na Oddziale Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz Izbie Przyjęć Samodzielnego Szpitala Miejskiego...