Praca dla lekarzy w poradni rehabilitacji

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu oraz jedną z poniżej wymienionych specjalizacji:

– specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub

– specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

– specjalizację w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub

– specjalizację w dziedzinie reumatologii lub

– ukończony II rok specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej,

do współpracy w zakresie udzielania świadczeń w formie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej w Poradni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Swobodnej 24.

Lekarze zainteresowani szczegółami oferty, w tym dotyczącymi formy zatrudnienia, wymiaru czasowego (możliwość pracy popołudniami i w wybrane dni) oraz warunków finansowych, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97, pok. 308 lub bezpośrednio z Głównym specjalistą ds. administracyjno-kadrowych Beatą Grygorczuk, pok. 313, tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl.

Możesz również polubić…

Skip to content