Archiwum miesięczne Grudzień 2014

Dostawa odczynników do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na: „Dostawę odczynników do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 16.12.2014 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (*.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Konkurs: Wykonywanie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.12.2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie Szpitala w kadrach szpitala.

Ogłoszenie wyników do dnia 19.12.2014 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert V(.doc)
Załącznik 1(.pdf)

Czytaj wiecej

Usługi wykonania integracji pomiędzy platformą szpitala a platformą regionalną projektu Podlaskiego Systemu Informatycznego e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „usługi wykonania integracji pomiędzy platformą szpitala a platformą regionalną projektu Podlaskiego Systemu Informatycznego e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 12.12.2014 r. do godziny 10:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ (.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 12.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej