Archiwum miesięczne Sierpień 2013

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNI GŁĘBINOWEJ POD AWARYJNE UJĘCIE WODY NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

Termin składania ofert: 16-09-2013 godz. 10:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 – Projekt umowy
Załącznik nr 9 – Karta gwarancyjna
Załącznik nr 10 – Dokumentacja techniczna

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj wiecej

NAPRAWA POKRYCIA DACHU CZĘŚĆ NISKA BUDYNKU SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

Termin składania ofert: 30-08-2013 godz. 10:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załaczniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 -Projekt umowy
Załącznik nr 9 – Karta gwarancja
Załącznik nr 10

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj wiecej

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNI GŁĘBINOWEJ POD AWARYJNE UJĘCIE WODY NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

Termin składania ofert: 29-08-2013 godz. 10:00

Ogłoszenie
SIWZ
Zalaczniki 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 – Projekt umowy
Załącznik nr 9 – Karta gwarancyjna
Załącznik nr 10 – Dokumentacja techniczna

Unieważnienie postępowania

Czytaj wiecej

Wyłonienie Inżyniera Projektu do realizacji zadania pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie”

Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie.

Termin składania ofert: 09-08-2013 godz. 10:00

SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik-nr-4-projekt-umowy
Załącznik nr 5 – wykaz osób
Załącznik nr 6 – wykaz usług

Ogłoszenie o zamówieniu
Wyjasnienie SIWZ

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj wiecej