Archiwum miesięczne Październik 2012

Dostawa osprzętu endoskopowego do pracowni endoskopii

Termin składania ofert: 06-11-2012 godz. 13.00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.xls)
Załącznik nr 3, Załącznik nr 3a (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze ofert (*.doc)

Czytaj wiecej

Roboty budowlane związane z budową stacji uzdatniania wody w istniejących pomieszczeniach technicznych w piwnicy budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 05-11-2012 godz. 12.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – 9 (*.doc)
Projekt umowy (*.doc)
Karta gwarancyjna (*.doc)
Specyfikacja techniczna (*.pdf)
Przedmiar robót (*.pdf)
Rys. rzut piwnic (*.pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa aparatu USG serca

Termin składania ofert: 28-11-2012 godz. 12.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4, Załącznik nr 4a (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 26-10-2012 godz. 10.00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4a (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ – załącznik (*.pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty 2 (*.doc)

Czytaj wiecej

Roboty budowlane związane z budową stacji uzdatniania wody w istniejących pomieszczeniach technicznych w piwnicy budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 17-10-2012 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – 9 (*.doc)
Projekt umowy (*.doc)
Karta gwarancyjna (*.doc)
Specyfikacja techniczna (*.pdf)
Przedmiar robót (*.pdf)
Rys. rzut piwnic (*.pdf)

Unieważnienie postępowania (*.doc)

Czytaj wiecej