Miesięczne Archiwum: Październik 2012

Roboty budowlane związane z budową stacji uzdatniania wody w istniejących pomieszczeniach technicznych w piwnicy budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 05-11-2012 godz. 12.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 – 9 (*.doc) Projekt umowy (*.doc) Karta gwarancyjna (*.doc) Specyfikacja techniczna (*.pdf) Przedmiar robót (*.pdf) Rys. rzut piwnic (*.pdf)...

Dostawa aparatu USG serca

Termin składania ofert: 28-11-2012 godz. 12.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4, Załącznik nr 4a (*.doc) Załącznik nr 5...

Roboty budowlane związane z budową stacji uzdatniania wody w istniejących pomieszczeniach technicznych w piwnicy budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 17-10-2012 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 – 9 (*.doc) Projekt umowy (*.doc) Karta gwarancyjna (*.doc) Specyfikacja techniczna (*.pdf) Przedmiar robót (*.pdf) Rys. rzut piwnic (*.pdf)...