Archiwum miesięczne Wrzesień 2011

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 04-10-2011 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ + zmiana terminu składania ofert (*.doc)
Ogłoszenie
Wyjaśnienie SIWZ nr 3 (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze ofert (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej

Dostawa środków myjących do myjni ETD2 PAA oraz MINI ETD2 GA

Termin składania ofert: 26-09-2011 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze ofert (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej

Wykonanie otworu studziennego wraz z obudową pod awaryjne ujęcie wody

Termin składania ofert: 16-09-2011 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.pdf)
Załącznik nr 1 (*.pdf)
Załącznik nr 1.1 (*.pdf)
Załącznik nr 1.2 (*.pdf)
Załącznik nr 1.3.1 (*.pdf)
Załącznik nr 1.3.2 (*.pdf)
Załącznik nr 1.4 (*.pdf)
Załącznik nr 1.5 (*.pdf)
Załącznik nr 1.6.1 (*.pdf)
Załącznik nr 1.6.2 (*.pdf)
Załącznik nr 1.7 (*.pdf)
Załącznik nr 2 (*.pdf)
Załącznik nr 2.1 (*.pdf)
Załącznik nr 2.2 (*.pdf)
Załącznik nr 2.3 (*.pdf)
Załącznik nr 2.4 (*.pdf)
Załącznik nr 2.5 (*.pdf)
Załącznik nr 3 (*.pdf)
Załącznik nr 4 (*.pdf)
Załączniki nr 5 – 13 (*.pdf)
Załącznik nr 14 (*.pdf)
Załącznik nr 15 (*.pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej

DOSTAWA PASKÓW TESTOWYCH DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

Termin składania ofert: 09-09-2011 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze ofert (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej