Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 04-10-2011 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ + zmiana terminu składania ofert (*.doc)
Ogłoszenie
Wyjaśnienie SIWZ nr 3 (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze ofert (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Może Ci się również spodoba

Skip to content