Archiwum miesięczne Wrzesień 2010

Dostawa materiałów RTG do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 29-09-2010 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (*.doc)

Zawiadomienie o wyborze ofert (*.doc)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 27-09-2010 godz. 12.00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Sprostowanie (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 21-09-2010 godz. 12.00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 13-09-2010 godz. 12.00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Zmiana Załącznika nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc)
Unieważnienie postępowania (*.doc)

Czytaj wiecej