Archiwum miesięczne Październik 2006

Dostosowanie pomieszczeń szpitala

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZPITALA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin składania ofert: 03-11-2006 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 43kB)
Ogłoszenie o zamówieniu (*.doc – 40kB)
SIWZ (*.doc – 105kB)
Załącznik nr 1 – 5 (*.doc – 57kB)
Załącznik nr 6 – umowa (*.doc – 46kB)
Załącznik nr 7 cz.1 – projekt budowlany cz.1 (*.doc – 102kB)
Załącznik nr 7 cz.2 – projekt budowlany cz.2 (*.doc – 111kB)
Załącznik nr 7 cz.3 – projekt budowlany cz.3 (*.doc – 46kB)
Załącznik nr 8 – specyfikacja techniczna (*.pdf – 1066kB)
Załącznik nr 9 – przedmiar robót (*.xls – 39kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 37kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 56kB)

Czytaj wiecej

Remont poradni rehabilitacji szpitala

REMONT PORADNI REHABILITACJI SZPITALA PRZY UL.BEMA 2 W CELU LIKWIDACJI CZĘŚCI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
– DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin składania ofert: 03-11-2006 godz. 10.45
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 44kB)
Ogłoszenie o zamówieniu (*.doc – 41kB)
SIWZ (*.doc – 107kB)
Załącznik nr 6 – umowa (*.doc – 46kB)
Załącznik nr 1 – 5 (*.doc – 58kB)
Załącznik nr 7 cz.1 – projekt budowlany cz.1 (*.doc – 46kB)
Załącznik nr 7 cz.2 – projekt budowlany cz.2 (*.doc – 102kB)
Załącznik nr 7 cz.3 – projekt budowlany cz.3 (*.doc – 112kB)
Załącznik nr 7 cz.4 – projekt budowlany cz.4 (*.doc – 108kB)
Załącznik nr 7 cz.5 – projekt budowlany cz.5 (*.doc – 20kB)
Załącznik nr 7 cz.6 – projekt budowlany cz.6 (*.doc – 109kB)
Załącznik nr 9 – przedmiar robót (*.pdf – 88kB)
Załącznik nr 8 – specyfikacja techn. (*.pdf – 337kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 44kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 56kB)

Czytaj wiecej

Remont poradni rehabilitacji szpitala

REMONT PORADNI REHABILITACJI SZPITALA PRZY UL.SWOBODNEJ 24 W CELU LIKWIDACJI CZĘŚCI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
– DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin składania ofert: 03-11-2006 godz. 11.45
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 43kB)
Ogłoszenie o zamówieniu (*.doc – 43kB)
SIWZ (*.doc – 108kB)
Załącznik nr 1 – 5 (*.doc – 58kB)
Załącznik nr 6 – umowa (*.doc – 46kB)
Załącznik nr 7 cz.1 – projekt budowlany cz.1 (*.doc – 102kB)
Załącznik nr 7 cz.2 – projekt budowlany cz.2 (*.doc – 114kB)
Załącznik nr 7 cz.3 – projekt budowlany cz.3 (*.doc – 34kB)
Załącznik nr 7 cz.4 – projekt budowlany cz.4 (*.doc – 108kB)
Załącznik nr 8 – specyfikacja techn. (*.pdf – 338kB)
Załącznik nr 9 – przedmiar robót (*.pdf – 88kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 37kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 56kB)

Czytaj wiecej

Modernizacja dźwigu szpitalnego typu SDE 2.19

Termin składania ofert: 30-10-2006 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 41kB)
Ogłoszenie o zamówieniu (*.doc – 60kB)
SIWZ (*.doc – 98kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 31kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 31kB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc – 25kB)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc – 28kB)
Załącznik nr 5 – oświadczenie o podwykonawcach(*.doc – 26kB)
Załącznik nr 6 – umowa (*.doc – 46kB)
Załącznik nr 7 – dok. techn. dźwigu (*.pdf – 536kB)
Załącznik nr 8 – zgoda UDT (*.pdf – 142kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 36kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 37kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 56kB)

Czytaj wiecej

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 23-10-2006 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 42kB)
Ogłoszenie o zamówieniu (*.doc – 61kB)
SIWZ (*.doc – 107kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 53kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 75kB)
Załącznik nr 3 – parametry techniczne (*.doc – 342kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 25kB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (*.doc – 28kB)
Załącznik nr 6 – umowa (*.doc – 49kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 39kB)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc – 49kB)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (*.doc – 41kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 39kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 78kB)
Ogłoszenie o wyborze oferty 2(*.doc – 40kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy 2 (*.doc – 40kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy 3 (*.doc – 56kB)

Czytaj wiecej