Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 23-10-2006 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 42kB)
Ogłoszenie o zamówieniu (*.doc – 61kB)
SIWZ (*.doc – 107kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 53kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 75kB)
Załącznik nr 3 – parametry techniczne (*.doc – 342kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 25kB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (*.doc – 28kB)
Załącznik nr 6 – umowa (*.doc – 49kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 39kB)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc – 49kB)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (*.doc – 41kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 39kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 78kB)
Ogłoszenie o wyborze oferty 2(*.doc – 40kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy 2 (*.doc – 40kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy 3 (*.doc – 56kB)

Możesz również polubić…

Skip to content