Najnowsze informacje

Logo Szpitala

Zapraszamy na badania kwalifikacyjne do Poradni Medycyny Pracy.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza na badania w Poradni Medycyny Pracy. Poradnia mieści się przy ul. Białówny 11 w Białymstoku (I piętro; centrum Białegostoku; w budynku gdzie mieści się Poradnia Ortopedyczna i Chirurgiczna). Poradnia Medycyny Pracy dysponuje nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną kadrą oraz zapewnia krótkie terminy wykonania badania. Więcej informacji o rodzaju wykonywanych badań znajdą państwo pod adresem: www.szpitalpck.pl/poradnia-medycyny-pracy lub numerem telefonu: 85 74 22 264.

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy chirurgów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz lekarzy po 3 latach od otwarcia ww. specjalizacji do pracy w naszej poradni chirurgicznej. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 lub bezpośrednio do Beaty Grygorczuk tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl.

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy radiologów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy  lekarzy radiologów w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w ramach: – dyżurów zwykłych, realizowanych w dni robocze od godz. 15:00 do godz. 8:00 – dyżurów świątecznych, realizowanych w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do godz. 8:00. Więcej informacji o ofercie pracy oraz warunkach zatrudnienia można uzyskaću Beaty Grygorczuk tel. 504 125 214 (pok. 313) lub w Dziale Kadr tel. 85 654 57 97 (pok. 308).

Krzyż

18 października obchodzimy Święto św. Łukasza, ewangelisty, patrona lekarzy

Dzień św. Łukasza – związany jest z Łukaszem Ewangelistą, autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Zgodnie z długą tradycją, św. Łukasz z racji swojego zawodu stał się patronem wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Nie myślimy w tym momencie tylko o lekarzach. Ludzie, którzy służą chorym to również: pielęgniarki, farmaceuci, osoby prowadzące badania naukowew medycynie, czy też po prostu ci wszyscy, którzy krzątają się w szpitalach i poradniach.Im wszystkim patronuje ewangelista Łukasz. W swojej Ewangelii, wizerunek Jezusa, przedstawiał jako lekarza ciała i ducha. Uważany jest za postać związaną z medycyną. Warto w dniu św. Łukasza przypomnieć sobie o zasługach i dobrodziejstwach płynących od...

Sprzęt medyczny

Praca dla lekarzy chirurgów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz lekarzy po 3 latach od otwarcia ww. specjalizacji do pracy w naszej poradni chirurgicznej. Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 lub bezpośredniego z Beatą Grygorczuk tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl

Skip to content