Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Termin składania ofert: 13.08.2021 r. do godz.10:00 w Sekretariacie Szpitala pok. nr 302.

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu.

Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.


Załączniki do ogłoszenia

Możesz również polubić…

Skip to content