Studium wykonalności do projektu dotyczącego narzędzi TIK do obsługi pacjenta …

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia dotyczącego opracowania „Studium wykonalności do projektu dotyczącego narzędzi TIK do obsługi pacjenta w ramach systemu ochrony zdrowia w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku, który zostanie złożony w konkursie w ramach IV Osi Priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego” oraz „Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu”.

Termin składania ofert: 20.08.2012 r.

Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Możesz również polubić…

Skip to content